《电池工业》编辑委员会主 任 委 员 :


杨瑞枝(代理)


顾 问 委 员:


陈立泉   杨裕生   万立骏   曹高萍   陈红雨   陈    军   邓正华   黄学杰   李德成   李伟善   


马淳安   邱新平   孙公权   王海波   王力臻   魏子栋   夏永姚          杨汉西   周豪慎Editorial Committee

Chairman 


YANG Ruizhi


Consultant Committeemen


CHEN Li-quan; YANG Yu-sheng; WAN Li-jun; CAO Gao-pin; CHEN Hong-yu;CHEN Jun; DENG Zheng-hua;HUANG Xue-jie;LI De-cheng; LI Wei-shan; MA Chun-an; QIU Xin-ping;SUN Gong-quan; WANG Hai-bo;WANG Li-zhen; g;WEI Zi-dong; XIA Yong-yao; XING Wei; YANG Han-xi; ZHOU Hao-shen